Utbildning

Riskhantering för medicintekniska produkter enligt ISO 14971:2019

Regelverken MDR och IVDR ställer krav på riskanalys för alla medicintekniska och in-vitro diagnostiska produkter under hela produktens livscykel. Genom att analysera och hantera risker och problem proaktivt förväntas produkten blir säkrare för patienter och användare. Dessutom kan arbete och kostnader för att åtgärda farliga produkter i användning begränsas. Standarden ISO 14971:2019 hjälper tillverkare och andra aktörer inom medicintekniksektorn att skapa struktur, metoder och arbetssätt för att genomföra och dokumentera riskhantering, kontroll och uppföljning. Även vården omfattas av krav på riskhantering vid egentillverkning av produkter.

En utbildning för dig som arbetar med riskhantering av medicintekniska produkter och behöver lära dig att praktisk tillämpa riskhanteringsprocessen enligt standarden SS-EN ISO 14971.

Boka

Riskhantering för medicintekniska produkter enligt ISO 14971:2019

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 21900 SEK (exkl moms)

oktober

tis 1 - ons 2 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

december

tis 10 - ons 11 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Fler alternativ Färre alternativ

Kategori: utbildningar inom medicinteknik

Under utbildningen får du grundläggande kunskap om kraven på riskhantering, förstår dess olika faser, kan dokumentera och sammanfatta resultaten inklusive utvärdering av nytta/risk-förhållandet. Under utbildningen arbetar vi med ett produktexempel som vi följer genom riskhanteringens olika faser. Du får också insikt i hur ni kan integrera riskhantering i företagets olika processer i ledningssystemet samt riskpolicyns betydelse.

Omfattning: 2 dagar

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Riskhantering för medicintekniska produkter enligt ISO 14971:2019

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 21900 SEK (exkl moms)

oktober

tis 1 - ons 2 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

december

tis 10 - ons 11 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se