Standardutveckling · SIS/TK 432

Hydrometri

Inom miljöövervakning, samhällssäkerhet och vattenkraft används hydrometriska metoder i arbetet med att samla in mätdata som används för att bedöma vattentillgång och vattenflöden.  Mätdatan utgör sedan ett underlag för planering av olika åtgärder. Standardmetoderna för mätning av hydrometriska parametrar är en viktig förutsättning, för att övervakningen av vattentillgång och vattenflöden ska kunna genomföras på ett kvalitetssäkrat och kostnadseffektivt sätt.

Den svenska standardiseringskommittén för Hydrometri bildades år 1993 med syfte att delta i det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN/TC 318 Hydrometry. Sedan 2007 deltar Sverige även i det globala standardiseringsarbetet som bedrivs inom ISO/TC 113 Hydrometry. Standarderna behandlar framförallt mätningar av vattenstånd och vattenflöden, men berör även andra parametrar inom den hydrologiska cykeln
(t.ex. nederbörd, snöparametrar, avdunstning, transpiration, markvatten och grundvatten).

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 20 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
Energiforsk AB, Stockholm
SMHI, Norrköping
Vattenregleringsföretagen, Östersund
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 113, Hydrometry
ISO/TC 113/SC 1, Velocity area methods
ISO/TC 113/SC 2, Flow measurement structures
ISO/TC 113/SC 5, Instruments, equipment and data management
ISO/TC 113/WG 7, Dilution Gauging
ISO/TC 113/WG 8, Hydrometry - Density of precipitation stations
CEN/TC 318, Hydrometry
CEN/TC 318/WG 11, Snow
CEN/TC 318/WG 12, Rainfall
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Bent Göransson
Ordförande
SMHI