Standard Svensk standard · SS-EN 15518-3:2024

Utrustning för underhåll av vintervägar – Vägväderinformationssystem, VViS – Del 3: Krav på värden uppmätta med stationära utrustningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15518-3:2024

Utrustning för underhåll av vintervägar – Vägväderinformationssystem, VViS – Del 3: Krav på värden uppmätta med stationära utrustningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the terminology and performance requirements for all sensor components of stationary equipment within a Road Weather Information System (RWIS).

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060) Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15518-3:2024

Utrustning för underhåll av vintervägar – Vägväderinformationssystem, VViS – Del 3: Krav på värden uppmätta med stationära utrustningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel: Winter maintenance equipment — Road weather information systems — Part 3: Requirements on measured values of stationary equipment

Artikelnummer: STD-82085303

Utgåva: 2

Fastställd: 2024-02-23

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 15518-3:2011