Standardutveckling · SIS/TK 291

Transportbehållare för farligt gods

När vi ser tankfordon för farligt gods på våra vägar och järnvägar förutsätter vi att de är säkert konstruerade. Därför ställs det höga krav på både tank och övrig utrustning. Standarderna för dessa tankfordon ska uppfylla kraven i de europeiska regelverken. Europastandardiseringen, som kommittén deltar i, har fått mandat att ta fram dessa standarder.

Kommittén transportbehållare för transport av farligt gods är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida nationella och europeiska standarder. Standarderna syftar till att skapa säkrare transporter av farligt gods. Standarderna har stöd i det europeiska regelverket för transport av farligt gods på väg och järnväg (ADR och RID). Ett stort antal av de standarder som tas fram är referenser i regelverket som exempel på godtagbara tekniska lösningar. Standardiseringsarbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare, leverantörer, ackrediteringsföretag, kontrollorgan och myndighet att enas om gemensamma krav för tillverkning, hantering och kontroll av tankar för transport av farligt gods.

Verksamheten är i huvudsak inriktad mot standardisering av tankfordon och tillhörande utrustning och omfattar tankar, ventiler, manlock, kopplingar i en mängd utföranden. Arbetet omfattar även standarder för drift, underhåll samt fyllning och tömning av tankfordon.

Syftet med projektet är att Sverige skall delta aktivt för att granska de europeiska standarderna inom området transport av farligt gods.

 

VÄLKOMMEN ATT GÅ MED I SIS/TK 291!

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 37 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Alfons Haar Svenska AB, Haninge
Kiwa Sweden AB, Malmö
Mann Teknik AB, Mariestad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
CEN/TC 286/WG 2, Design and manufacture of accessories (valves, gauges, fittings) for LPG pressure vessels designed in WG1
CEN/TC 286/WG 5, Operational requirements for the transportation of LPG by road and rail
CEN/TC 296, Tanks for the transport of dangerous goods
CEN/TC 296/WG 3, Design and construction of pressure tanks (Pressure > 0,5 Bar)
CEN/TC 296/WG 5, Testing, inspection and marking
CEN/TC 296/WG 7, Service equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Enheter för vätskelagring (23.020) Stationära behållare och tankar (23.020.10) Fordonsmonterade kärl och behållare (23.020.20) Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar (23.040.60) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Skydd mot farliga ämnen (13.300)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrika Edholm
Projektledare
ulrika.edholm@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se