Standard Svensk standard · SS-EN 13121-1:2021

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 1: Råmaterial - Specifikation- och acceptansvillkor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13121-1:2021

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 1: Råmaterial - Specifikation- och acceptansvillkor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives requirements for specification and acceptance conditions of raw materials for GRP tanks and vessels with or without lining for storage or processing of fluids, factory made or site built, non-pressurised or pressurised, for use above ground.
Tanks and vessels for storage or processing of food, raw materials for food and potable water additionally have to be in compliance with relevant EU directives and applicable national standards and regulations.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13121-1:2021

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 1: Råmaterial - Specifikation- och acceptansvillkor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast, SIS/TK 290

Internationell titel: GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials - Specification conditions and acceptance criteria

Artikelnummer: STD-80031381

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-09-28

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 13121-1