Terminologi på geodataområdet

Ekvator
SIS/TK 323 Geodata underhåller en termdatabas med geodatarelaterade termer, Ekvator.
Målet är att Ekvator ska innehålla alla termer från svenska standarder, tekniska rapporter, tekniska specifikationer och andra rapporter på geodataområdet samt översatta termer från ISO/TC 211 Multi-lingual glossary of terms.
Sök termer i Ekvator


ISO/TC 211 Multi-lingual glossary of terms
ISO/TC 211 arbetar aktivt med terminologin i ISO 19100-seriens standarder. Alla termerna har samlats ihop på ett sätt som gör det möjligt för de länder som deltar i standardiseringen att lägga till översättningar på sitt eget språk. Därigenom uppstår en flerspråkig ordlista, ISO/TC 211 Multi-lingual glossary of terms. SIS/TK 323 Geodata bidrar löpande till denna ordlista.

Du hittar filen på TC 211 sida om Resources