Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27000:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Översikt och terminologi (ISO/IEC 27000:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27000:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Översikt och terminologi (ISO/IEC 27000:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Baspaket Informationssäkerhet- och dataskyddsarbete - Tryckt

Paket:
Paket informationssäkerhet

Paket: Paket informationssäkerhet

standard ikon pdf 1 st Informationssäkerhet- Cybersäkerhet och integritetss...

standard ikon pdf 1 st Informationssäkerhet – cybersäkerhet och...

standard ikon pdf 1 st Informationsteknik - Säkerhetstekniker -...

Läs mer om paket Paket informationssäkerhet

Paketpris: (282,28 EUR) 3 290 SEK

Normalpris: (421,45 EUR) 4 912 SEK

Du sparar: (139,17 EUR) 1 622 SEK

Paket:
Baspaket Informationssäkerhet- och dataskyddsarbete – PDF

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument ger en översikt över ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Den innehåller också
termer och definitioner som vanligen används i standardserien LIS. Detta dokument är tillämpligt på
organisationer av alla typer och storlekar (t.ex. kommersiella företag, myndigheter, icke-vinstdrivande
organisationer).
De termer och definitioner som återfinns i detta dokument
– inbegriper vanligt förekommande termer och definitioner i standardserien LIS
– utgörs inte av samtliga termer och definitioner som förekommer inom standardserien LIS
– begränsar inte möjligheten att definiera nya begrepp och skapa nya termer inom standardserien LIS.

This document provides the overview of information security management systems (ISMS). It also
provides terms and definitions commonly used in the ISMS family of standards. This document is
applicable to all types and sizes of organization (e.g. commercial enterprises, government agencies, notfor-
profit organizations).
The terms and definitions provided in this document
— cover commonly used terms and definitions in the ISMS family of standards;
— do not cover all terms and definitions applied within the ISMS family of standards; and
— do not limit the ISMS family of standards in defining new terms for use..

Ämnesområden

Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27000:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Översikt och terminologi (ISO/IEC 27000:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Baspaket Informationssäkerhet- och dataskyddsarbete - Tryckt

Paket:
Paket informationssäkerhet

Paket: Paket informationssäkerhet

standard ikon pdf 1 st Informationssäkerhet- Cybersäkerhet och integritetss...

standard ikon pdf 1 st Informationssäkerhet – cybersäkerhet och...

standard ikon pdf 1 st Informationsteknik - Säkerhetstekniker -...

Läs mer om paket Paket informationssäkerhet

Paketpris: (282,28 EUR) 3 290 SEK

Normalpris: (421,45 EUR) 4 912 SEK

Du sparar: (139,17 EUR) 1 622 SEK

Paket:
Baspaket Informationssäkerhet- och dataskyddsarbete – PDF

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)

Artikelnummer: STD-80020516

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-02-26

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-EN ISO/IEC 27000:2020

Ersätter: SS-EN ISO/IEC 27000:2017 , SS-ISO/IEC 27000:2018