Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18369-1:2006

Ögonoptik - Kontaktlinser - Del 1: Ordlista, klassifikationssystem och rekommendationer för märkning av specifikationer (ISO 18369-1:2006)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 18369-1:2017 Tillägg: SS-EN ISO 18369-1:2006/A1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18369-1:2006

Ögonoptik - Kontaktlinser - Del 1: Ordlista, klassifikationssystem och rekommendationer för märkning av specifikationer (ISO 18369-1:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 990 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 990 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 18369 identifies and defines the terms applicable to the physical, chemical and optical properties of contact lenses, their manufacture and uses. It provides a vocabulary of terms and, when appropriate, the international symbol and abbreviation associated with a specific term. This part of ISO 18369 also defines the terms relating to contact lens care products. It also incorporates the classifications of contact lens materials and gives recommendations for the labelling of the specifications of contact lenses.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (01.040.11) Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18369-1:2006

Ögonoptik - Kontaktlinser - Del 1: Ordlista, klassifikationssystem och rekommendationer för märkning av specifikationer (ISO 18369-1:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 990 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 990 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 1: Vocabulary, classification system and recommendations for the labelling of specifications (ISO 18369-1:2006)

Artikelnummer: STD-46385

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-09-11

Antal sidor: 55

Ersätter: SS-EN ISO 11539 , SS-EN ISO 8321-2 , SS-EN ISO 8320-1:2004 , SS-EN ISO 8320-2 , SS-EN ISO 8321-1

Ersätts av: SS-EN ISO 18369-1:2017