Standardutveckling · SIS/TK 336

Ögonoptik

Ögonoptik omfattar idag allt från glasögonbågar och kontaktlinser till avancerade ögonoptiska implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelseprocess samtidigt som nya innovationer tillkommer. Den svenska kommittén arbetar därför aktivt för att säkerställa produktkvalitet, hälsa och säkerhet för både patienter och användare.

Kommittén för ögonoptik deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den globala standardiseringen. Kommittéarbetet resulterar bland annat i krav och provningsmetoder för nya produkter och behandlingar, ökade handelsmöjligheter för svenska företag, främjande av produktkvalitet samt säkerställer användarnas säkerhet. Standardisering inom ögonoptikprodukter möjliggör för sjukvården, syncentraler, tillverkare, leverantörer och myndigheter att enas om gemensamma krav på säkerhet och kvalitet. Ögonoptik i form av glasögon och kontaktlinser är en realitet för många. Operation av grå starr, där man ersätter ögats lins med ett implantat, är det vanligaste kirurgiska ingreppet inom svensk sjukvård. Sammantaget kan man säga att ögonoptiska produkter berör merparten av befolkningen – förr eller senare.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 84 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Johnson and Johnson Surgical Vision, UPPSALA
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 172, Optics and photonics
ISO/TC 172/SC 7, Ophthalmic optics and instruments
ISO/TC 172/SC 7/WG 7, Ophthalmic implants
CEN/TC 170, Ophthalmic optics
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Medicinsk utrustning (11.040) Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Sammanfattning hösten 2022 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för hösten 2022.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2022(pdf).

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Janie Thunman
Projektledare
janie.thunman@sis.se

Mattis Rundgren
Projektkoordinator
mattis.rundgren@sis.se

Stefan Tiensuu
Ordförande
Johnson and Johnson Surgical Vision