Standard Svensk standard · SS-EN 247

Värmeväxlare - Terminologi

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 247

Värmeväxlare - Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Syftet med denna europastandard är att etablera en värmeväxlartermonologi som gör att termer används på ett konsekvent sätt.


I denna europastandard avses med en värmeväxlare en anordning, vars huvudfunktion är att överföra värme mellan två strömmande medier, som fysiskt separeras av en vägg. Värmeöverföring mellan ett strömmande medium och ett fast material (speciellt i fallet ugnar) exkluderas således.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (01.040.27) Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 247

Värmeväxlare - Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Utveckling

Internationell titel: Heat exchangers - Terminology

Artikelnummer: STD-20821

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-06-13

Antal sidor: 51

Ersätter: SS-ENV 247