Standard Swedish standard · SS-EN 247

Heat exchangers - Terminology

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 247

Heat exchangers - Terminology
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Syftet med denna europastandard är att etablera en värmeväxlartermonologi som gör att termer används på ett konsekvent sätt.


I denna europastandard avses med en värmeväxlare en anordning, vars huvudfunktion är att överföra värme mellan två strömmande medier, som fysiskt separeras av en vägg. Värmeöverföring mellan ett strömmande medium och ett fast material (speciellt i fallet ugnar) exkluderas således.

Subjects

Energy and heat transfer engineering (Vocabularies) (01.040.27) Boilers and heat exchangers (27.060.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 247

Heat exchangers - Terminology
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Utveckling

International title:

Article no: STD-20821

Edition: 1

Approved: 6/13/1997

No of pages: 51

Replaces: SS-ENV 247