Handbok

Vägledning - Säkerhet och miljö för kyl- och värmepumpsanläggningar

Köp

Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

Kyl- och värmepumpsanläggningar ska uppfylla EU:s säkerhetskrav i både gamla och nya maskindirektivet (MD), samt i tryckkärlsdirektivet (PED).

Den nya säkerhetsstandarden SS-EN 378 är harmoniserad mot dessa direktiv och framtagen för att göra det lättare att uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven.

Standarden medför att hela kyl- och värmepumpsbranschen får nya riktlinjer att förhålla sig till. Alla påverkas, från konstruktörer och tillverkare till företag som installerar, underhåller och besiktigar anläggningar.

– Det är ytterst viktigt att branschen snabbt tar till sig den här nya europeiska standarden på grund av att de anvisningar som finns i standarden skiljer sig avsevärt från tidigare praxis, säger Lars Nordell.

Denna publikation är en guide till SS-EN 378 och ger dig:

  • Enkel och överskådlig information om standardens alla delar, dess struktur och tillämpningsområden
  • Bakgrund om standardens funktion och harmonisering till olika tillämpliga EU-direktiv
  • Exemplifieringar av de viktigaste säkerhets- och miljökraven för kylanläggningar och värmepumpar
  • Förtydliganden och kommentarer till de begrepp, definitioner, klassificeringssystem m.m. som används
  • Kunskap om de stödjande standarder som finns till SS-EN 378 del 1 – 4
  • Boken vänder sig främst till dig som är konstruktör och tillverkare, men även till installations-, service- och reparationstekniker. Även du som kontrollerar och besiktigar har nytta av vägledningen.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Energi- och värmeöverföring (01.040.27) Kyl- och värmepumpsanläggningar (14.230) Värmepumpar (27.080) Kylteknik (27.200)


Köp

Handbok

Vägledning - Säkerhet och miljö för kyl- och värmepumpsanläggningar
Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243

Artikelnummer: BCK-69094

Beteckning: SIS HB 547

Utgåva: 1

Utgiven: 2009-06-26

Antal sidor: 128

Förlag: Svenska institutet för standarder