Standard Svensk standard · SS-ISO 11452-3:2006

Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komponenter - Del 3: Provning med TEM-cell (ISO 11452-3:2001, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 11452-3:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11452-3:2006

Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komponenter - Del 3: Provning med TEM-cell (ISO 11452-3:2001, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ThispartofISO11452specifiestransverseelectromagnetic(TEM)celltestsfordeterminingtheimmunityofelectroniccomponentsofpassengercarsandcommercialvehiclestoelectricaldisturbancesfromnarrowbandradiatedelectromagneticenergy,regardlessofthevehiclepropulsionsystem(e.g.spark-ignitionengine,dieselengine,electricmotor).Theelectromagneticdisturbancesconsideredarelimitedtocontinuousnarrowbandelectromagneticfields.

Ämnesområden

Immunitet (33.100.20) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11452-3:2006

Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komponenter - Del 3: Provning med TEM-cell (ISO 11452-3:2001, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Elstörningar i fordon, SIS/TK 240/AG 03

Internationell titel: Road vehicles - Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 3: Transverse electromagnetic mode (TEM) cell (ISO 11452-3:2001, IDT)

Artikelnummer: STD-46477

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-09-22

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-ISO 11452-3

Ersätts av: SS-ISO 11452-3:2016