Standard Svensk standard · SS-ISO 11451-1:2005

Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 1: Allmänna principer och terminologi (ISO 11451-1:2005, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 11451-1:2015 Tillägg: SS-ISO 11451-1:2005/Amd 1:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11451-1:2005

Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 1: Allmänna principer och terminologi (ISO 11451-1:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 11451 specifies general conditions, defines terms, gives practical guidelines and establishes the basic principles of the vehicle tests used in the other parts of ISO 11451 for determining the immunity of passenger cars and commercial vehicles to electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy, regardless of the vehicle propulsion system (e.g. spark-ignition engine, diesel engine, electric motor).
The electromagnetic disturbances considered are limited to continuous narrowband electromagnetic fields. A wide frequency range (0,01 MHz to 18 000 MHz) is allowed for the immunity testing in this and the other parts of ISO 11451.

Ämnesområden

Immunitet (33.100.20) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11451-1:2005

Vägfordon - Elstörningar från smalbandsemission av elektromagnetisk energi - Provningsmetoder för komplett fordon - Del 1: Allmänna principer och terminologi (ISO 11451-1:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Elstörningar i fordon, SIS/TK 240/AG 03

Internationell titel: Road vehicles - Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 1: General principles and terminology (ISO 11451-1:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-39253

Utgåva: 3

Fastställd: 2005-04-01

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-ISO 11451-1

Ersätts av: SS-ISO 11451-1:2015