Standard Svensk standard · SS-ISO 12925-1:2018

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj C (Kuggväxlar) - Del 1:Specifikationer för smörjmedel för slutna kuggväxelsystem (ISO 12925-1:2018, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 12925-1:2024 Tillägg: SS-ISO 12925-1:2018/Amd 1:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12925-1:2018

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj C (Kuggväxlar) - Del 1:Specifikationer för smörjmedel för slutna kuggväxelsystem (ISO 12925-1:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 990 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 990 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 184 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document establishes the specifications relative to family C (gears) for lubricants, industrial oils and related products of Class L (see ISO 6743-6). This document deals only with lubricants for enclosed gear systems. Lubricants for open gears and greases for gears (enclosed or open) are not covered.
This document can be read in conjunction with ISO 6743-6. The following categories specified in ISO 6743-6 are covered by this document: CKB, CKC, CKD, CKE, CKSMP, CKTG, CKES, CKPG, CKPR.

Ämnesområden

Smörjmedel (75.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12925-1:2018

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj C (Kuggväxlar) - Del 1:Specifikationer för smörjmedel för slutna kuggväxelsystem (ISO 12925-1:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 990 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 990 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 184 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family C (gears) - Part 1: Specifications for lubricants for enclosed gear systems (ISO 12925-1:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80006312

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-08-27

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-ISO 12925-1

Ersätts av: SS-ISO 12925-1:2024