Standard Svensk standard · SS-ISO 12925-1:2024

Smörjmedel, industrioljor och relaterade produkter (klass L) - Familj C (Kuggväxlar) - Del 1: Specifikationer för smörjmedel för slutna kuggväxelsystem (ISO 12925-1:2024, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12925-1:2024

Smörjmedel, industrioljor och relaterade produkter (klass L) - Familj C (Kuggväxlar) - Del 1: Specifikationer för smörjmedel för slutna kuggväxelsystem (ISO 12925-1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document establishes the specifications relative to family C (gears) for lubricants, industrial oils and related products of Class L (see ISO 6743-6). This document deals only with lubricants for enclosed gear systems. Lubricants for open gears and greases for gears (enclosed or open) are covered by other parts of ISO 12925 (ISO 12925-2 and ISO 12925-3). This document is intended to be read in conjunction with ISO 6743-6. The following categories specified in ISO 6743-6 are covered by this document: CKB, CKC, CKD, CKE, CKSMP, CKTG, CKES, CKPG, CKPR, CSPG, CSPR, CTPG and CTPR. 

Ämnesområden

Smörjmedel (75.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12925-1:2024

Smörjmedel, industrioljor och relaterade produkter (klass L) - Familj C (Kuggväxlar) - Del 1: Specifikationer för smörjmedel för slutna kuggväxelsystem (ISO 12925-1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family C (gears) — Part 1: Specifications for lubricants for enclosed gear systems (ISO 12925-1:2024, IDT)

Artikelnummer: STD-82087250

Utgåva: 3

Fastställd: 2024-05-08

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-ISO 12925-1:2018 , SS-ISO 12925-1:2018/Amd 1:2020