Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 6521-2:2021

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj D (kompressorer) - Del 2: Specifikationer av kategorierna DAG, DAH och DAJ (Smörjmedel för oljesmorda roterande luftkompressorer) (ISO/TS 6521-2, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 6521-2:2021

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj D (kompressorer) - Del 2: Specifikationer av kategorierna DAG, DAH och DAJ (Smörjmedel för oljesmorda roterande luftkompressorer) (ISO/TS 6521-2, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the minimum requirements for mineral or synthetic based lubricants, as delivered, and intended for use in flooded rotary air compressors (vane and screw).
This document can be read in conjunction with ISO 6743-3.
NOTE For the purposes of this document, the term “% (m/m)” is used to represent the mass fraction of a material.

Ämnesområden

Smörjmedel (75.100)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 6521-2:2021

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj D (kompressorer) - Del 2: Specifikationer av kategorierna DAG, DAH och DAJ (Smörjmedel för oljesmorda roterande luftkompressorer) (ISO/TS 6521-2, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Lubricants, industrial oils and related products (Class L) — Family D (Compressors) — Part 2: Specifications of categories DAG, DAH and DAJ (Lubricants for flooded rotary air compressors) (ISO/TS 6521-2, IDT)

Artikelnummer: STD-80033111

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-12-21

Antal sidor: 20