Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20387:2021

Bioteknik - Biobankning - Allmänna krav för biobankning (ISO 20387:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20387:2021

Bioteknik - Biobankning - Allmänna krav för biobankning (ISO 20387:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Detta dokument specificerar allmänna krav för en organisations kompetens, opartiskhet och förmåga att kontinuerligt bedriva verksamheten vid en biobank så att det säkerställs att datainsamling och biologiskt material är av lämplig kvalitet.

Standarden är tillämplig för alla organisationer som utför biobankning av biologiskt material från flercelliga organismer (t.ex. människor, djur, svampar och växter) och mikroorganismer för forskning och utveckling.

För laboratorier som hanterar humant material för diagnostik och behandling av sjukdom är det först och främst SS-EN ISO 15189 och andra kliniska standarder som gäller.

Standarden gäller inte biologiskt material som är avsett för livsmedels- / foderproduktion, laboratorier som gör analys för livsmedels- / foderproduktion och / eller terapeutisk användning.

Fördelar med att använda standarden

Standarden är lämpad för biobanker, biobankens kunder, tillsynsmyndigheter, organisationer för kollegial utvärdering och ackrediteringsorgan.

Genom att följa standarden kan användaren tillse att internationella, nationella och regionala regler eller krav efterlevs.

För hjälp till implementering av dokumentet ISO 20387:2018 Bioteknik - Biobankning - Allmänna krav för biobankning rekommenderas SIS ISO/TR 22758:2021 Bioteknik — Biobankning — Implementations guide för ISO 20387.

Omfattning
This document specifies general requirements for the competence, impartiality and consistent operation of biobanks including quality control requirements to ensure biological material and data collections of appropriate quality.
This document is applicable to all organizations performing biobanking, including biobanking of biological material from multicellular organisms (e.g. human, animal, fungus and plant) and microorganisms for research and development.
Biobank users, regulatory authorities, organizations and schemes using peer-assessment, accreditation bodies, and others can also use this document in confirming or recognizing the competence of biobanks.
This document does not apply to biological material intended for food/feed production, laboratories undertaking analysis for food/feed production, and/or therapeutic use.
NOTE 1 International, national or regional regulations or requirements can also apply to specific topics covered in this document.
NOTE 2 For entities handling human materials procured and used for diagnostic and treatment purposes ISO 15189 and other clinical standards are intended to apply first and foremost.

Ämnesområden

Certifiering, ackreditering och revision (04.150) Biologi, botanik, zoologi (07.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20387:2021

Bioteknik - Biobankning - Allmänna krav för biobankning (ISO 20387:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Biotechnology - Biobanking - General requirements for biobanking (ISO 20387:2018)

Artikelnummer: STD-80028387

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-03-29

Antal sidor: 92

Ersätter: SS-ISO 20387:2019 , SS-ISO 20387:2019