Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15189:2012

Kliniska laboratorier - Krav på kvalitet och kompetens (ISO 15189:2012, Rättad version 2014-08-15)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 15189:2022 , SS-EN ISO 15189:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15189:2012

Kliniska laboratorier - Krav på kvalitet och kompetens (ISO 15189:2012, Rättad version 2014-08-15)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifes requirements for quality and competence in medical laboratories.This International Standard can be used by medical laboratories in developing their quality management systems and assessing their own competence. It can also be used for confrming or recognizing the competence of medical laboratories by laboratory customers, regulating authorities and accreditation bodies.NOTE International, national or regional regulations or requirements may also apply to specifc topics covered in this International Standard.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Allmänt Laboratoriemedicin (11.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15189:2012

Kliniska laboratorier - Krav på kvalitet och kompetens (ISO 15189:2012, Rättad version 2014-08-15)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Medicinsk diagnostik, SIS/TK 331

Internationell titel: Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

Artikelnummer: STD-99741

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-13

Antal sidor: 68

Finns även på: SS-EN ISO 15189:2012

Ersätts av: SS-EN ISO 15189:2022 , SS-EN ISO 15189:2022