Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17067:2013

Bedömning av överensstämmelse - Grunder för produktcertifiering och riktlinjer för produktcertifieringsordningar (ISO/IEC 17067:2013)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17067:2013

Bedömning av överensstämmelse - Grunder för produktcertifiering och riktlinjer för produktcertifieringsordningar (ISO/IEC 17067:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard describes the fundamentals of product certification and provides guidelines for understanding, developing, operating or maintaining certification schemes for products, processes and services. It is intended for use by all with an interest in product certification and especially by certification scheme owners.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17067:2013

Bedömning av överensstämmelse - Grunder för produktcertifiering och riktlinjer för produktcertifieringsordningar (ISO/IEC 17067:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes (ISO/IEC 17067:2013)

Artikelnummer: STD-98704

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-11

Antal sidor: 28