Standard Svensk standard · SS-EN 12845:2015+A1:2020

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12845:2015+A1:2020

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europeiska standard anger krav och ger rekommendationer avseende konstruktion, installation och underhåll av fast installerade vattensprinklersystem i byggnader och industrianläggningar samt särskilda krav för sprinklersystem som utgör del av personsäkerhetsfrågor.
Denna europeiska standard omfattar enbart de sprinklertyper som specificeras i EN 12259-1 (se bilaga L)
Kraven och rekommendationerna i denna europeiska standard är även tillämpliga på alla tilläggsarbeten, utökningar, reparationer eller andra förändringar i ett sprinklersystem. De är inte tillämpliga på vattenspraysystem eller grupputlösningssystem.
Den täcker riskklassificering, utförandet av vattenkällor, komponenter, installation och provning av anläggningen, underhåll och utökning av befintliga system samt tar upp byggnadstekniska aspekter i en byggnad som behöver beaktas för att en lägsta tillfredsställande funktion skall erhållas på sprinklersystem utförda i enlighet med denna europeiska standard.
Denna europeiska standard gäller inte för vattenförsörjning till andra system än vattensprinkler. Kraven kan användas som riktlinjer även för andra fast installerade brandskyddssystem, förutsatt att alla särskilda krav för andra brandskyddssystems vattenkällor också vägs in.
Denna europeiska standard är avsedd att användas av de som är inblandade i inköp, konstruktion, installation, provning, besiktning, godkännande, användning och underhåll av automatiska vattensprinklersystem i avsikten att dessa system ska fungera på avsett vis under hela sin livslängd.
Denna europeiska standard täcker enbart fast installerade sprinklersystem i byggnader eller motsvarande på land. Även om den allmänna principen mycket väl kan gälla även i andra fall (t.ex. för marina installationer) kräver dessa andra användningsområden att andra överväganden bör beaktas utöver detta.
Kraven är inte giltiga för automatiska vattensprinklersystem på fartyg, i flygplan, i fordon eller mobila brandskyddsutrustningar eller för system under mark inom gruvindustrin.
Avvikelser i konstruktionen av sprinklersystem kan tillåtas när sådana avvikelser har visat sig medföra en skyddsnivå som minst är i nivå med denna Europastandard, till exempel genom fullskaliga brandtester där så erfordras, och där de dimensionerande kraven är fullständigt dokumenterade.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12845:2015+A1:2020

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance

Artikelnummer: STD-80019606

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-01-02

Antal sidor: 212

Finns även på: SS-EN 12845:2015+A1:2020

Ersätter: SS-EN 12845:2015 , SS-EN 12845:2015