Standard Swedish standard · SS-EN 12845:2015+A1:2020

Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 12845:2015+A1:2020

Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna europeiska standard anger krav och ger rekommendationer avseende konstruktion, installation och underhåll av fast installerade vattensprinklersystem i byggnader och industrianläggningar samt särskilda krav för sprinklersystem som utgör del av personsäkerhetsfrågor.
Denna europeiska standard omfattar enbart de sprinklertyper som specificeras i EN 12259-1 (se bilaga L)
Kraven och rekommendationerna i denna europeiska standard är även tillämpliga på alla tilläggsarbeten, utökningar, reparationer eller andra förändringar i ett sprinklersystem. De är inte tillämpliga på vattenspraysystem eller grupputlösningssystem.
Den täcker riskklassificering, utförandet av vattenkällor, komponenter, installation och provning av anläggningen, underhåll och utökning av befintliga system samt tar upp byggnadstekniska aspekter i en byggnad som behöver beaktas för att en lägsta tillfredsställande funktion skall erhållas på sprinklersystem utförda i enlighet med denna europeiska standard.
Denna europeiska standard gäller inte för vattenförsörjning till andra system än vattensprinkler. Kraven kan användas som riktlinjer även för andra fast installerade brandskyddssystem, förutsatt att alla särskilda krav för andra brandskyddssystems vattenkällor också vägs in.
Denna europeiska standard är avsedd att användas av de som är inblandade i inköp, konstruktion, installation, provning, besiktning, godkännande, användning och underhåll av automatiska vattensprinklersystem i avsikten att dessa system ska fungera på avsett vis under hela sin livslängd.
Denna europeiska standard täcker enbart fast installerade sprinklersystem i byggnader eller motsvarande på land. Även om den allmänna principen mycket väl kan gälla även i andra fall (t.ex. för marina installationer) kräver dessa andra användningsområden att andra överväganden bör beaktas utöver detta.
Kraven är inte giltiga för automatiska vattensprinklersystem på fartyg, i flygplan, i fordon eller mobila brandskyddsutrustningar eller för system under mark inom gruvindustrin.
Avvikelser i konstruktionen av sprinklersystem kan tillåtas när sådana avvikelser har visat sig medföra en skyddsnivå som minst är i nivå med denna Europastandard, till exempel genom fullskaliga brandtester där så erfordras, och där de dimensionerande kraven är fullständigt dokumenterade.

Subjects

Fire-fighting (13.220.10) Fire protection (13.220.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 12845:2015+A1:2020

Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80019606

Edition: 1

Approved: 1/2/2020

No of pages: 212

Also available in: SS-EN 12845:2015+A1:2020

Replaces: SS-EN 12845:2015 , SS-EN 12845:2015