Standard Svensk standard · SS-ISO 15031-3:2016

Vägfordon - Kommunikation mellan fordon och extern utrustning för emissionsrelaterad diagnostik - Del 3: Diagnostikanslutning och tillhörande elektrisk krets: specifikation och användning (ISO 15031-3:2016, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 15031-3:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15031-3:2016

Vägfordon - Kommunikation mellan fordon och extern utrustning för emissionsrelaterad diagnostik - Del 3: Diagnostikanslutning och tillhörande elektrisk krets: specifikation och användning (ISO 15031-3:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15031 references the latest publication of SAE J1962.On-board diagnostic (OBD) regulations require road vehicles to be equipped with a standardized connector for purposes of access to OBD information by ISO 15031-4 compliant external test equipment. This part of ISO 15031 describes the requirements for the physical connection and associated pin usage to allow for standard access to the OBD data.The first edition of this part of ISO 15031 was based on SAE J1962 and was intended to meet European OBD requirements for 2000 and later model year vehicles, and added a modified connector type to accommodate vehicles with a 24 V system. This revised part of ISO 15031 is technically equivalent to SAE J1962 with the exception of the specific requirements identified in the document.This part of ISO 15031 specifies additional requirements related to right hand driven (RHD) vehicles.Annex A and Annex B are for information and not required to fulfil emissions-related OBD.

Ämnesområden

Avgasutsläpp från rörliga källor (13.040.50) Elektriska utrustningar (43.040.10) Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15031-3:2016

Vägfordon - Kommunikation mellan fordon och extern utrustning för emissionsrelaterad diagnostik - Del 3: Diagnostikanslutning och tillhörande elektrisk krets: specifikation och användning (ISO 15031-3:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles - Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics - Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits: Specification and use (ISO 15031-3:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8019895

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-04-12

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 15031-3:2004

Ersätts av: SS-ISO 15031-3:2023