Standard Ikraftsättning · SS-ISO 4866/Amd 1

Vibration och stöt - Byggnadsvibrationer - Vägledning för mätning av vibrationer och bedömning av deras effekt på byggnader. Rättelse och tillägg 1

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 4866:2010
Köp denna standard

Standard Ikraftsättning · SS-ISO 4866/Amd 1

Vibration och stöt - Byggnadsvibrationer - Vägledning för mätning av vibrationer och bedömning av deras effekt på byggnader. Rättelse och tillägg 1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Köp denna standard

Standard Ikraftsättning · SS-ISO 4866/Amd 1

Vibration och stöt - Byggnadsvibrationer - Vägledning för mätning av vibrationer och bedömning av deras effekt på byggnader. Rättelse och tillägg 1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Mechanical vibration and shock - Vibration of buildings - Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on buildings. Amendment 1

Artikelnummer: STD-15831

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-12-16

Antal sidor: 0

Tillägg till: SS-ISO 4866

Ikraftsätter: ISO 4866:1990/Amd 1:1994

Ersätts av: SS-ISO 4866:2010