Standard Svensk standard · SS-ISO 8002

Vibration och stöt - Vägfordon - Metod för rapportering av mätdata

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8002

Vibration och stöt - Vägfordon - Metod för rapportering av mätdata
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8002

Vibration och stöt - Vägfordon - Metod för rapportering av mätdata
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskiners påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 02

Internationell titel: Vibration and shock - Mechanical vibrations - Land vehicles - Method for reporting measured data

Artikelnummer: STD-4617

Utgåva: 1

Fastställd: 1987-06-03

Antal sidor: 11