Standard Svensk standard · SS-EN 60704-2-13

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Provningsmetod för bestämning av luftburet buller - Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60704-2-13

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Provningsmetod för bestämning av luftburet buller - Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 382 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 382 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Spisar, kokhällar, ugnar och liknande bruksföremål (97.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60704-2-13

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Provningsmetod för bestämning av luftburet buller - Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 382 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 382 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-13: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors

Artikelnummer: STD-3337420

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-03-15

Antal sidor: 19

Ersätter: SS-EN 60704-2-13