Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2151:2008

Akustik - Kompressorer och vacuumpumpar - Mätning av buller - Teknisk metod (Grad 2) (ISO 2151:2004)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2151:2008

Akustik - Kompressorer och vacuumpumpar - Mätning av buller - Teknisk metod (Grad 2) (ISO 2151:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies methods for the measurement, determination and declaration of the noise emission from portable and stationary compressors and vacuum pumps. It prescribes the mounting, loading and working conditions under which measurements are to be made, and includes measurement or determination of the noise emission expressed as the sound power level under specified load conditions, the emission sound pressure level at the work station under specified load conditions.

Ämnesområden

Kompressorer (14.360) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140) Vakuumteknik (23.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2151:2008

Akustik - Kompressorer och vacuumpumpar - Mätning av buller - Teknisk metod (Grad 2) (ISO 2151:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Handhållna maskiner och kompressorer, SIS/TK 246

Internationell titel: Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps - Engineering method (Grade 2) (ISO 2151:2004)

Artikelnummer: STD-66973

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-08-18

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 2151:2004/AC:2006 , SS-EN ISO 2151:2004