Standard Svensk standard · SS 10701:2012

Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 10701:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 10701:2012

Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Omfattning
Denna standard specificerar krav vid utbyte av information när ett antagningskansli meddelar en gymnasieskola att en viss elev har antagits till en viss erbjuden utbildning.Denna standard omfattar— beskrivning av innebörden hos informationens olika delar— klassdiagram som redogör för informationens struktur — villkor för när information är obligatorisk — hur IMS LIP ska användas om det används som datautbytesformat för informationen — krav på vad som måste överenskommas utöver standarden.Denna standard omfattar inte — alla värdeförråd som behövs — protokoll för datautbyte.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 10701:2012

Lärande - Information om elever vid antagning till gymnasieskolan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Elevinformation, SIS/TK 450/AG 04

Internationell titel: Education - Student information for secondary education admission

Artikelnummer: STD-87193

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-26

Antal sidor: 36

Ersätts av: SS 10701:2016