Standard Svensk standard · SIS-ISO/IEC TS 17021-14:2022

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som tillhandahåller revision och certifiering av ledningssystem - Del 14: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för verksamhetsinformation (ISO/IEC TS 17021-14:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS-ISO/IEC TS 17021-14:2022

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som tillhandahåller revision och certifiering av ledningssystem - Del 14: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för verksamhetsinformation (ISO/IEC TS 17021-14:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the competence requirements for personnel involved in the audit and certification process for management systems for records (MSR). It complements the existing requirements of ISO/IEC 17021-1.
NOTE This document is applicable for auditing and certification of MSR based on ISO 30301. It can also be used for other MSR applications.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Certifiering, ackreditering och revision (04.150) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS-ISO/IEC TS 17021-14:2022

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som tillhandahåller revision och certifiering av ledningssystem - Del 14: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för verksamhetsinformation (ISO/IEC TS 17021-14:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 14: Competence requirements for auditing and certification of management systems for records (ISO/IEC TS 17021-14:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80037503

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-08-25

Antal sidor: 16