Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22510:2020

Öppen datakommunikation inom byggnadsautomation, styrning och fastighetsförvaltning - Elektroniska system för hem och byggnad - KNXnet / IP-kommunikation (ISO 22510: 2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22510:2020

Öppen datakommunikation inom byggnadsautomation, styrning och fastighetsförvaltning - Elektroniska system för hem och byggnad - KNXnet / IP-kommunikation (ISO 22510: 2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines the integration of KNX protocol implementations on top of Internet protocol (IP) networks, called KNXnet/IP. It describes a standard protocol for KNX devices connected to an IP network, called KNXnet/IP devices. The IP network acts as a fast (compared to KNX twisted pair transmission speed) backbone in KNX installations.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri (35.240.67) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Byggnader Allmänt (91.040.01) Styr- och reglerdon för hushållsapparater och liknande utrustning (97.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22510:2020

Öppen datakommunikation inom byggnadsautomation, styrning och fastighetsförvaltning - Elektroniska system för hem och byggnad - KNXnet / IP-kommunikation (ISO 22510: 2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic systems - KNXnet/IP communication (ISO 22510:2019)

Artikelnummer: STD-80019609

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-12

Antal sidor: 236

Ersätter: SS-EN 13321-2:2012