Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8871-3:2005

Detaljer av elastomer avsedda för farmaceutisk användning för parenterala beredningar och medicintekniska produkter - Del 3: Bestämning av antalet frisatta partiklar (ISO 8871-3:2003)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 8871-3:2005/A1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8871-3:2005

Detaljer av elastomer avsedda för farmaceutisk användning för parenterala beredningar och medicintekniska produkter - Del 3: Bestämning av antalet frisatta partiklar (ISO 8871-3:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 371 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 371 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 193,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Elastomeric closures may be superficially contaminated with visible and subvisible particles, and fragments can also be produced when the closure is pierced by a needle.
Such particles may be transferred to pharmaceutical preparations in contact with the elastomeric parts and affect the quality of such preparations.
This part of ISO 8871 specifies methods for the determination of the number of visible and subvisible particles, respectively, detached from elastomeric parts by rinsing.
It does not specify particle contamination limits. These will have to be agreed upon between manufacturer and user.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8871-3:2005

Detaljer av elastomer avsedda för farmaceutisk användning för parenterala beredningar och medicintekniska produkter - Del 3: Bestämning av antalet frisatta partiklar (ISO 8871-3:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 371 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 371 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 193,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 3: Determination of released-particle count (ISO 8871-3:2003)

Artikelnummer: STD-39265

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-01

Antal sidor: 11

Ersätter: SS-EN ISO 8871+A1