Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8637-2:2024

Extrakorporeala system för blodrening – Del 2: Extrakorporeala blod- och vätskekretslopp för hemodialysatorer, hemodiafilter, hemofilter och hemokoncentratorer (ISO 8637-2:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8637-2:2024

Extrakorporeala system för blodrening – Del 2: Extrakorporeala blod- och vätskekretslopp för hemodialysatorer, hemodiafilter, hemofilter och hemokoncentratorer (ISO 8637-2:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for disposable extracorporeal blood and fluid circuits and accessories used in combination with haemodialysis equipment intended for extracorporeal blood treatment therapies such as, but not limited to, haemodialysis, haemodiafiltration, haemofiltration.
This document does not apply to:
—     haemodialysers, haemodiafilters or haemofilters;
—     plasmafilters;
—     haemoperfusion devices;
—     vascular access devices.
NOTE 1        Requirements for haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators are specified in ISO 8637-1.
NOTE 2        Requirements for plasmafilters are specified in ISO 8637-3.

Ämnesområden

Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8637-2:2024

Extrakorporeala system för blodrening – Del 2: Extrakorporeala blod- och vätskekretslopp för hemodialysatorer, hemodiafilter, hemofilter och hemokoncentratorer (ISO 8637-2:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: CEN TC 205, ISO TC 210 JWG 4, ISO TC 210 WG 5, SIS/TK 330/AG 09

Internationell titel: Extracorporeal systems for blood purification — Part 2: Extracorporeal blood and fluid circuits for haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators (ISO 8637-2:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-82086886

Utgåva: 2

Fastställd: 2024-04-19

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 8637-2:2018