Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18113-5:2009

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik - Information som ska tillhandahållas av tillverkaren (märkning) - Del 5: In vitro-diagnostiska instrument för självtestning (ISO 18113-5:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 18113-5:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18113-5:2009

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik - Information som ska tillhandahållas av tillverkaren (märkning) - Del 5: In vitro-diagnostiska instrument för självtestning (ISO 18113-5:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 18113 specifies requirements for information supplied by the manufacturer of IVD instruments for self-testing. This part of ISO 18113 also applies to apparatus and equipment intended to be used with IVD instruments for self-testing. This part of ISO 18113 can also be applied to accessories. This part of ISO 18113 does not apply to a) instructions for instrument servicing or repair, b) IVD reagents, including calibrators and control materials for use in control of the reagent, c) IVD instruments for professional use.

Ämnesområden

(11.100.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18113-5:2009

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik - Information som ska tillhandahållas av tillverkaren (märkning) - Del 5: In vitro-diagnostiska instrument för självtestning (ISO 18113-5:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Medicinsk diagnostik, SIS/TK 331

Internationell titel: In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 5: In vitro diagnostic instruments for self-testing (ISO 18113-5:2009)

Artikelnummer: STD-72150

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-12-28

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 592

Ersätts av: SS-EN ISO 18113-5:2011