Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22367:2020

Kliniska laboratorier - Tillämpning av riskhantering för kliniska laboratorier (ISO 22367:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22367:2020

Kliniska laboratorier - Tillämpning av riskhantering för kliniska laboratorier (ISO 22367:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Dokumentet specificerar en process för ett medicinskt laboratorium för att identifiera och hantera riskerna för patienter, laboratoriepersonal och tjänsteleverantörer till medicinska laboratorieundersökningar.

Processen inkluderar att identifiera, uppskatta, utvärdera, kontrollera och övervaka riskerna.

Kraven i detta dokument är tillämpliga på alla aspekter av analyser och tjänster i ett medicinskt laboratorium, såsom av

  • pre-analys,
  • post-analys,
  • analysutförande,
  • korrekt överföring av analysresultat till patientjournalen,
  • andra tekniska och hanteringsprocesser som beskrivs i SS-EN ISO 15189.

Fördelar med att använda standarden 

Dokumentet används tillsammans med SS-EN ISO 15189 för en säker riskbedömning för medicinska laboratorier.

Detta dokument anger inte acceptabla risknivåer.

Detta dokument gäller inte hantering av:

  • risker från kliniska beslut som tas av vårdgivare efter undersökningen.
  • risker som hanteras av ISO 31000 och påverkar medicinska laboratorieföretag, såsom affärsmässiga, ekonomiska, juridiska och regulatoriska risker.

 

Omfattning
This document specifies a process for a medical laboratory to identify and manage the risks to patients, laboratory workers and service providers that are associated with medical laboratory examinations. The process includes identifying, estimating, evaluating, controlling and monitoring the risks.
The requirements of this document are applicable to all aspects of the examinations and services of a medical laboratory, including the pre-examination and post-examination aspects, examinations, accurate transmission of test results into the electronic medical record and other technical and management processes described in ISO 15189.
This document does not specify acceptable levels of risk.
This document does not apply to risks from post-examination clinical decisions made by healthcare providers.
This document does not apply to the management of risks affecting medical laboratory enterprises that are addressed by ISO 31000, such as business, economic, legal, and regulatory risks.

Ämnesområden

Allmänt Laboratoriemedicin (11.100.01) (11.100.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22367:2020

Kliniska laboratorier - Tillämpning av riskhantering för kliniska laboratorier (ISO 22367:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Medicinsk diagnostik, SIS/TK 331

Internationell titel: Medical laboratories - Application of risk management to medical laboratories (ISO 22367:2020)

Artikelnummer: STD-80020683

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-17

Antal sidor: 96