Standard Svensk standard · SS-EN 1865-5:2012

Bårutrustning i vägambulanser - Del 5: Anordningar för fastsättning av bårar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1865-5:2012

Bårutrustning i vägambulanser - Del 5: Anordningar för fastsättning av bårar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the minimum requirements for the design and performance of stretcher supports that are installed in road ambulances to hold the main stretcher or incubator systems in accordance with EN 1865-1, EN 1865-2 and EN 13976-2 to ensure patient and operators safety and to minimise the physical effort required by staff operating the equipment.
In this European Standard reference is made to EN 1789.

Ämnesområden

Första hjälpen-utrustning (11.160) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1865-5:2012

Bårutrustning i vägambulanser - Del 5: Anordningar för fastsättning av bårar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ambulanssjukvård, SIS/TK 351

Internationell titel: Patient handling equipment used in road ambulances - Part 5: Stretcher support

Artikelnummer: STD-86667

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-16

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1865