Standard Svensk standard · SS-EN 1865-3:2012+A1:2015

Bårutrustning i vägambulanser - Del 3: Förstärkt bår för hög belastning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1865-3:2012+A1:2015

Bårutrustning i vägambulanser - Del 3: Förstärkt bår för hög belastning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies minimum requirements for the design and performance of heavy duty stretchers used in road ambulances for the treatment and transportation of patients. It aims to ensure patient safety and minimize the physical effort required by staff operating the equipment.

Ämnesområden

Första hjälpen-utrustning (11.160) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1865-3:2012+A1:2015

Bårutrustning i vägambulanser - Del 3: Förstärkt bår för hög belastning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ambulanssjukvård, SIS/TK 351

Internationell titel: Patient handling equipment used in road ambulances - Part 3: Heavy duty stretcher

Artikelnummer: STD-8013637

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-07

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1865-3:2012