Standard Svensk standard · SS-ISO 4664-1:2005

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av dynamiska egenskaper - Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 4664-1:2005, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 4664-1:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4664-1:2005

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av dynamiska egenskaper - Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 4664-1:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 4664 provides guidance on the determination of dynamic properties of vulcanized and thermoplastic rubbers. It includes both free- and forced-vibration methods carried out on both materials and products. It does not cover rebound resilience or cyclic tests in which the main objective is to fatigue the rubber.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4664-1:2005

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av dynamiska egenskaper - Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 4664-1:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of dynamic properties - Part 1: General guidance (ISO 4664-1:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-39294

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-08

Antal sidor: 27

Ersätts av: SS-ISO 4664-1:2011