Standard Svensk standard · SS-ISO 3384:2005

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av spänningsrelaxation vid sammantryckning, i rumstemperatur och i förhöjd temperatur (ISO 3384:2005, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 3384-1:2012 , SS-ISO 3384-2:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3384:2005

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av spänningsrelaxation vid sammantryckning, i rumstemperatur och i förhöjd temperatur (ISO 3384:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3384:2005

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av spänningsrelaxation vid sammantryckning, i rumstemperatur och i förhöjd temperatur (ISO 3384:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of stress relaxation in compression at ambient and at elevated temperatures (ISO 3384:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-41248

Utgåva: 4

Fastställd: 2005-11-11

Antal sidor: 14

Ersätter: SS-ISO 3384/Amd 1 , SS-ISO 3384

Ersätts av: SS-ISO 3384-1:2012 , SS-ISO 3384-2:2012