Standard Svensk standard · SS-ISO 14309:2011

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av volym och/eller ytresistivitet (ISO 14309:2011, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 14309:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14309:2011

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av volym och/eller ytresistivitet (ISO 14309:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 14309:2011 specifies a method for the determination of the volume and the surface resistivity of vulcanized or thermoplastic rubbers. The method can be applied to materials with a resistivity from 101 ohm metres to 1017 ohm metres.


Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14309:2011

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av volym och/eller ytresistivitet (ISO 14309:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of volume and/or surface resistivity (ISO 14309:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-82243

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-24

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-ISO 14309:2019