Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14004:2016

Miljöledningssystem - Allmän vägledning för tillämpning (ISO 14004:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14004:2016

Miljöledningssystem - Allmän vägledning för tillämpning (ISO 14004:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden innehåller vägledning för att upprätta, införa, underhålla och förbättra ett miljöledningssystem och för hur systemet kan samordnas med andra ledningssystem.

Vägledningen i denna standard är tillämplig på alla organisationer, oavsett storlek, typ, lokalisering ellermognadsgrad.

Även om riktlinjerna i denna standard stämmer överens med den modell för miljöledningssystem som finns iISO 14001, är inte avsikten att tillhandahålla tolkningar av hur kraven i ISO 14001 skall tillämpas.

Omfattning
This International Standard provides guidance for an organization on the establishment, implementation, maintenance and improvement of a robust, credible and reliable environmental management system. The guidance provided is intended for an organization seeking to manage its environmental responsibilities in a systematic manner that contributes to the environmental pillar of sustainability.
This International Standard helps an organization achieve the intended outcomes of its environmental management system, which provides value for the environment, the organization itself and interested parties. Consistent with the organization’s environmental policy, the intended outcomes of an environmental management system include:
— enhancement of environmental performance;
— fulfilment of compliance obligations;
— achievement of environmental objectives.
The guidance in this International Standard can help an organization to enhance its environmental performance, and enables the elements of the environmental management system to be integrated into its core business process.
NOTE While the environmental management system is not intended to manage occupational health and safety issues, these can be included when an organization seeks to implement an integrated environmental and occupational health and safety management system.
This International Standard is applicable to any organization, regardless of size, type and nature, and applies to the environmental aspects of its activities, products and services that the organization determines it can either control or influence, considering a life cycle perspective.
The guidance in this International Standard can be used in whole or in part to systematically improve environmental management. It serves to provide additional explanation of the concepts and requirements.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14004:2016

Miljöledningssystem - Allmän vägledning för tillämpning (ISO 14004:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Environmental management systems - General guidelines on implementation (ISO 14004:2016)

Artikelnummer: STD-8019329

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-03-07

Antal sidor: 80

Ersätter: SS-EN ISO 14004:2010