Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14004:2010

Miljöledningssystem - Allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder (ISO 14004:2004)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14004:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14004:2010

Miljöledningssystem - Allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder (ISO 14004:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard innehåller vägledning för att upprätta, införa, underhålla och förbättra ett miljölednings-system och för hur systemet kan samordnas med andra ledningssystem.ANM. Även om systemet inte är avsett för att ge vägledning i frågor som rör arbetsmiljö kan sådana frågor inkluderasom en organisation avser att införa ett integrerat ledningssystem för både yttre miljö och arbetsmiljö.Vägledningen i denna standard är tillämplig på alla organisationer, oavsett storlek, typ, lokalisering ellermognadsgrad.Även om riktlinjerna i denna standard stämmer överens med den modell för miljöledningssystem som finns iISO 14001, är inte avsikten att tillhandahålla tolkningar av hur kraven i ISO 14001 skall tillämpas.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14004:2010

Miljöledningssystem - Allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder (ISO 14004:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and support techniques (ISO 14004:2004)

Artikelnummer: STD-74170

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-24

Antal sidor: 100

Ersätter: SS-ISO 14004:2004

Ersätts av: SS-EN ISO 14004:2016