Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 9002:2016

Ledningssystem för kvalitet - Vägledning för tillämpning av ISO 9001:2015

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 9002:2016

Ledningssystem för kvalitet - Vägledning för tillämpning av ISO 9001:2015
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument ger vägledning om avsikten med kraven i ISO 9001:2015 med exempel på tänkbara åtgärder som en organisation kan vidta för att uppfylla kraven.
Den lägger inte till, tar bort eller förändrar på något sätt något av dessa krav.
Detta dokument föreskriver inte något tvingande sätt för införande och ger inte företräde för någon tolkningsmetod.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 9002:2016

Ledningssystem för kvalitet - Vägledning för tillämpning av ISO 9001:2015
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: ISO 9001, SIS/TK 304/AG 2.2

Internationell titel: Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015

Artikelnummer: STD-8024183

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-12-20

Antal sidor: 116