Standard Technical specification · SIS-ISO/TS 9002:2016

Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical specification · SIS-ISO/TS 9002:2016

Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument ger vägledning om avsikten med kraven i ISO 9001:2015 med exempel på tänkbara åtgärder som en organisation kan vidta för att uppfylla kraven.
Den lägger inte till, tar bort eller förändrar på något sätt något av dessa krav.
Detta dokument föreskriver inte något tvingande sätt för införande och ger inte företräde för någon tolkningsmetod.

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080) Certification, accreditation and auditing (04.150)


Buy this standard

Standard Technical specification · SIS-ISO/TS 9002:2016

Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-8024183

Edition: 1

Approved: 12/20/2016

No of pages: 116