Standard Svensk standard · SS-ISO 15765-5:2021

Vägfordon - Diagnostikkommunikation över CAN (DoCAN) - Del 5: Specifikation av det interna fordonsnätverkets kommunikation med verktyg anslutet i diagnoskontakten (ISO 15765-5:2021, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 15765-5:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15765-5:2021

Vägfordon - Diagnostikkommunikation över CAN (DoCAN) - Del 5: Specifikation av det interna fordonsnätverkets kommunikation med verktyg anslutet i diagnoskontakten (ISO 15765-5:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the requirements related to the connection between the external test equipment externally connected to the diagnostic link connector and the in-vehicle CAN network to successfully establish, maintain and terminate communication.

Ämnesområden

Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15) Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15765-5:2021

Vägfordon - Diagnostikkommunikation över CAN (DoCAN) - Del 5: Specifikation av det interna fordonsnätverkets kommunikation med verktyg anslutet i diagnoskontakten (ISO 15765-5:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles — Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) — Part 5: Specification for an in-vehicle network connected to the diagnostic link connector (ISO 15765-5:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80031434

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-09-30

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-ISO 15765-5:2023