Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11446:2004

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - 13-polig anslutning för fordon med 12 V system (ISO 11446:2004)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 11446-1:2012 , SS-ISO 11446-2:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11446:2004

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - 13-polig anslutning för fordon med 12 V system (ISO 11446:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the dimensional characteristics of, and contact allocation and tests and requirements for, 13-pole connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles with 12 V nominal supply voltage. It specifies a park socket for receiving and storing the plug when it is disconnected.

Ämnesområden

Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11446:2004

Vägfordon - Elanslutningar mellan dragbil och släp - 13-polig anslutning för fordon med 12 V system (ISO 11446:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och elektronikanslutningar för vägfordon, SIS/TK 240/AG 06

Internationell titel: Road vehicles - Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles - 13-pole connectors for vehicles with 12 V nominal supply voltage (ISO 11446:2004)

Artikelnummer: STD-35593

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-02-20

Antal sidor: 13

Ersätter: SS-ISO 11446 , SS-EN ISO 11446

Ersätts av: SS-ISO 11446-1:2012 , SS-ISO 11446-2:2012