Standard Svensk standard · SS-EN 14620-2:2006

Konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, cylindriska stålcisterner med plan botten, för lagring av kylda, kondenserade gaser med arbetstemperaturer mellan 0 °C och -165 °C - Del 2: Metalliska komponenter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14620-2:2006

Konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, cylindriska stålcisterner med plan botten, för lagring av kylda, kondenserade gaser med arbetstemperaturer mellan 0 °C och -165 °C - Del 2: Metalliska komponenter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies general requirements for the materials, design, construction and installation of the metallic components of refrigerated liquefied gas storage tanks. This European Standard deals with the design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °C and –165 °C.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14620-2:2006

Konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, cylindriska stålcisterner med plan botten, för lagring av kylda, kondenserade gaser med arbetstemperaturer mellan 0 °C och -165 °C - Del 2: Metalliska komponenter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner och processkärl, SIS/TK 295

Internationell titel: Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 degrees C and -165 degrees C - Part 2: Metallic components

Artikelnummer: STD-46463

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-09-22

Antal sidor: 58