Standardutveckling · SIS/TK 290

Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast

Industriella tryckkärl, tankar och rörledningar av plast förekommer i Sverige främst inom petrokemisk industri och skogsindustrin. De anvisningar och standarder som tas fram av projektet anger bland annat dimensionerings- och utrustningskrav för dessa typer av objekt. Projektets verksamhet har sina rötter i bl.a. normer för Plastkärl och Plaströrledningar. Projektets verksamhet är idag i huvudsak inriktad mot standardisering av cisterner, tryckkärl och rörledningar av fiberarmerad plast på det europeiska planet. Verksamheten omfattar sådana objekt för en mängd olika applikationer.

TK 290s arbete syftar till att utveckla europeiska produktstandarder som möter kraven hos direktiv 97/23/EC (PED) och (för vissa av standarderna) kraven hos direktiv 89/106/EC (CPD). Dessutom föreslås revidering av ”Plastkärlsnormer” PLN från 1983 och Fiberlindade tryckkärl” AFT från 1990 för att rita kartan, d v s förklara kopplingen mellan standarder, ovan nämnda direktiv och eventuellt andra nationella föreskrifter.

Revidering av vägledningen för Fiberlindade tryckkärl från 1990 (AFT) och plastkärlsnormer (PLN) från 1983 skulle underlätta branschen för att tolka standarder och direktivet för tryckbärande anordningar (PED).

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 35 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 10 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Solna
Cipax AB, Skebobruk
DEKRA Industrial AB, Skellefteå
JurOne AB, Ekshärad
Kemira Kemi AB, HELSINGBORG
Kiwa Sweden AB, Solna
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Preemraff Lysekil, Lysekil
Termap AB, Rengsjö
Valmet AB, SUNDSVALL
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
CEN/TC 155/WG 14, Systems of glass-reinforced thermosetting plastics for all applications - Polyester, epoxy and polyester resin based concrete
CEN/TC 210, GRP tanks and vessels
CEN/TC 249/WG 25, Static thermoplastic tanks for above ground storage of fuel
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Enheter för vätskelagring (23.020) Stationära behållare och tankar (23.020.10) Tryckkärl (23.020.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

Emma Stenberg
Projektkoordinator
+46704533317
emma.stenberg@sis.se

Jeroen van Bussel
Ordförande
JurOne AB