Standard Svensk standard · SS 4370145

Elinstallationer i byggnader - Grundläggande dimensioneringsregler

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 4370102
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4370145

Elinstallationer i byggnader - Grundläggande dimensioneringsregler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard gäller elinstallationer i byggnader för bostadsändamål, inklusive fritidshus. Den är tillämpbar också för kontors-, butiks- och småindustrilokaler.
Beträffande antal och placering av installationsströmställare, eluttag, lamputlopp och andra anslutningspunkter hänvisas till SS 4370146.
För byggnader för särskilda boendeformer måste dessutom speciella synpunkter beaktas.

Ämnesområden

Elinstallatörer El (29.021) Elinstallationer (91.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4370145

Elinstallationer i byggnader - Grundläggande dimensioneringsregler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Electrical installations of buildings - Basic design rules

Artikelnummer: STD-3331734

Utgåva: 4

Fastställd: 2004-09-27

Antal sidor: 11

Ersätter: SS 4370145

Ersätts av: SS 4370102