Standard Svensk standard · SS-EN 61936-1

Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC - Del 1: Allmänna fordringar

Status: Gällande till 2024-08-11

· Korrigeras av: SS-EN 61936-1 R 1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61936-1

Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC - Del 1: Allmänna fordringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 272 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 272 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna del av SS-EN 61936 innehåller fordringar för konstruktion och installation av elektriska starkströmsanläggningar i system med nominella spänningar överstigande 1 kV växelström, och med nominell frekvens upp till 60 Hz, för att sörja för säkerhet och riktig funktion vid avsedd användning.

För denna standards tolkning anses följande vara en elektrisk starkströmsanläggning:
a) Transformatorstation, inklusive transformatorstation för kraftförsörjning av järnväg
b) Elektriska installationer på master och stolpar Kopplingsutrustningar och/eller transformatorer placerade utanför driftrum
c) En (eller flera) kraftstationer förlagda tillsammans på en plats Anläggningen omfattar generatorer och transformatorer med tillhörande kopplingsutrustningar och elektriska kontrollsystem. Förbindningar mellan stationer på olika platser är undantagna.
d) Elektriskt system i fabrik, industrianläggning eller annat industriellt eller kommersiellt område inklusive jordbruk och offentlig byggnad.

Starkströmsanläggningar innefattar bl a följande utrustning:
– roterande elektriska maskiner
– kopplingsutrustningar
– transformatorer och reaktorer
– strömriktare
– kablar
– ledningssystem
– batterier
– kondensatorer
– jordningssystem
– byggnader och inhägnader som är del av driftrum
– tillhörande hjälp- och kontrollutrustning – stora luftreaktorer.

ANM – Generellt gäller att en utrustnings produktstandard är överordnad denna standard. Denna standard gäller inte för konstruktion och installation av:
– luftledningar och jordkablar mellan skilda anläggningar
– elektriska järnvägar – utrustning och installationer i gruvor
– anläggningar för urladdningslampor
– anläggningar på fartyg eller offshoreanläggningar
– elektrostatisk utrustning (t ex elektrofilter, sprutlackeringsenheter) – anläggningar på provplatser
– medicinsk utrustning, t ex röntgenapparater.

Denna standard gäller inte för utformningen av fabriksbyggda, typkontrollerade kopplingsutrustningar för vilka det finns separata IEC-standarder.
Denna standard kan inte användas för att utföra arbete under spänning på elektriska anläggningar.

Ämnesområden

Allmänt Elektroteknik (29.020) Elinstallatörer El (29.021) Elektrisk isolering Allmänt (29.080.01) Elnät Allmänt (29.240.01) Transformatorstationer, avledare (29.240.10) Distributionsledningar (29.240.20) Styr- och övervakningsutrustning för kraftnät (29.240.30) Övrigt (29.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61936-1

Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC - Del 1: Allmänna fordringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 272 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 272 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules

Artikelnummer: STD-3335398

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-14

Gällande till: 2024-08-11

Antal sidor: 106

Finns även på: SS-EN 61936-1

Parallell utgåva: SS 4210101 (elektroniskt format) , SS 4210101 (bok) , SS-EN IEC 61936-1, utg 2:2022