Standard Svensk standard · SS 4370140

Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 4370102 Korrigeras av: SS 4370140 T 1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4370140

Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
En viktig del av en elinstallation utgörs av den del där installationen ansluts till nätägarens nät och där mätning sker. Servisens och mätsystemets utförande är viktiga faktorer för rationell och säker anslutning av kundanläggningen och för mätning av överförd el. Denna standard anknyter till Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, Elsäkerhetsverkets starkströms-, materiel- och EMC-föreskrifter samt Statens Energimyndighets föreskrifter beträffande mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Standarden gäller nya installationer, vid ändring av befintliga installationer och i visst avseende även vid rivning av befintliga installationer. Förutom permanenta installationer omfattas även installationer för tillfälligt bruk. Utgåva 3 av standarden är anpassad till ändrade och nya standarder, myndighetsföreskrifter samt till erfarenheter från tillämpningen av utgåva 2 av standarden. I utgåva 3 har dessutom alla rekommendationer angående administrativa rutiner mellan elentreprenören och nätägaren tagits bort. Sådana rekommendationer ges ut i samarbete mellan Svensk Energi och EIO i en handbok betecknad AMI (Anslutning, Mätning och Installation).

Ämnesområden

Elinstallatörer El (29.021) Elinstallationer (91.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4370140

Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Connection of low-voltage installations to the utility supply network

Artikelnummer: STD-3332412

Utgåva: 3

Fastställd: 2006-05-29

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 4370140

Ersätts av: SS 4370102